COLOR OBJEKT

Skladem

Univerzální malířská barva bez obsahu rozpouštědel s matným vzhledem.

COLOR OBJEKT  je univerzální malířská barva bez obsahu rozpouštědel s matným vzhledem. Určena k úpravě běžných ploch stěn a stropů v interiéru. Není určena na plochy ,  které jsou v přímém styku s potravinami a pitnou vodou.

Zpracování

Podklad musí být suchý, soudržný, bez drolivých částí nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, apod.). Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Nátěr na novou omítku, kde je podklad na bázi hydraulických pojiv, musí být prováděn na dostatečně vyzrálý podklad. Před aplikací univerzální malířské barvy se doporučuje provést penetraci podkladu odpovídajícím penetračním nátěrem Hobby penetrace.

Malířská barva se nanáší pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Před nanášením je nutné barvu řádně promíchat, výrobek je tixotropní. Nanášení musí být prováděno stejnoměrně a celoplošně bez přerušení. Nanáší se ve dvou vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné dodržet technologickou přestávku 4 – 6 hodin. Teplota podkladu nesmí klesnou pod +5°C a přesáhnout  +30°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 60%.  
  
 

Spotřeba

Orientační spotřeba (vydatnost) : 7 – 10 m2 / kg   a  to v závislosti na nasákavosti a struktuře podkladu.

Balení

40 kg

Zpět na výběr